Souhrn oznámení obdržených v roce 2006 Komisí podle článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97