Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών: Η Διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο — Τι συνεπάγεται για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές;