Έλεγχος της δημοσιονομικής εκτέλεσης του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Απριλίου 2009 σχετικά με τον έλεγχο της δημοσιονομικής εκτέλεσης του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) το 2007 (2008/2206(INI))