Γραπτή ερώτηση E-1517/09 υποβολή: Luca Romagnoli (NI) προς την Επιτροπή. Ένταξη της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ευρωζώνη