Euroopan unionin virallinen lehti, L 335, 18. joulukuuta 2010