Γραπτή ερώτηση E-3852/08 υποβολή: Robert Evans (PSE) προς την Επιτροπή. Η κοινότητα Αχμαντί (Ahmadiyya) στην Ινδονησία