Decizia (UE) 2018/1875 a Consiliului din 26 noiembrie 2018 de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de experți tehnici al Organizației Interguvernamentale pentru Transporturile Internaționale Feroviare (OTIF) în legătură cu anumite modificări ale specificațiilor tehnice uniforme – dispoziții generale – subsisteme (UTP GEN-B) și ale specificațiilor tehnice uniforme – aplicații telematice pentru serviciile de transport de marfă (UTP TAF)