Η είσπραξη οφειλών σε διασυνοριακές υποθέσεις εντός της ΕΕ γίνεται πιο εύκολη