Πράξη του Συμβουλίου της 3ης Νοεμβρίου 1998 περεί εγκρίσεως των κανόνων των εφαρμοστέων στα αρχεία ανάλυσης της Europol (1999/C 26/01)