Γραπτή ερώτηση E-2534/09 υποβολή: Luca Romagnoli (NI) προς την Επιτροπή. Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων του προγράμματος Ευφυής Ενέργεια - Ευρώπη από τον δήμο Τορίνου