Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών Επανάληψη της ειρηνευτικής διαδικασίας ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβούλιο της 21ης  και 22ας Ιουνίου 2007