Γραπτή ερώτηση P-4266/08 υποβολή: Costas Botopoulos (PSE) προς την Επιτροπή. Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος