POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o oceni nedavnih domnevnih primerov pranja denarja, v katere so bile vpletene kreditne institucije EU