Ψήφισμα σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών (ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και απασχόληση)