Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1069 оd 19. lipnja 2020. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 877/2013 o dopuni Uredbe (EU) br. 473/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim odredbama za praćenje i procjenu nacrta proračunskih planova i osiguranju smanjenja prekomjernog deficita država članica u europodručju