EU–Marokko-assosiaationeuvoston suositus N:o 1/2019, annettu 4 päivänä joulukuuta 2019, pitkälle edistyneen maan aseman täytäntöönpanoa koskevan EU–Marokko-toimintasuunnitelman (2013–2017) voimassaolon kahdella vuodella jatkamisen hyväksymisestä [2019/2159]