Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1040 z dne 24. junija 2016 o odobritvi odstopanja, ki ga je zahtevala Italijanska republika za regiji Lombardija in Piemont na podlagi Direktive Sveta 91/676/EGS o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 3820)$