Γραπτή ερώτηση E-3272/07 υποβολή: Catherine Stihler (PSE) προς την Επιτροπή. Απαγόρευση των εισαγωγών βοείου κρέατος από τη Βραζιλία