Γραπτή ερώτηση E-7012/08 υποβολή: Catherine Stihler (PSE) προς την Επιτροπή. Καρκίνος του πνεύμονα