Γραπτή ερώτηση E-3262/09 υποβολή: Kathy Sinnott (IND/DEM) προς την Επιτροπή. Εκφοβισμός στον χώρο εργασίας