Inbjudan att lämna förslag – ”Stöd till åtgärder för information om den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP)” för 2016