Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus – “Atbalsts informācijas pasākumiem kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) jomā” 2016. gadam