Γραπτή ερώτηση E-0817/07 υποβολή: Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Σχέδιο Δ για δημοκρατία, διάλογο και δημόσια συζήτηση