/* */

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 453/2008, 23. aprill 2008 , ühenduse vabade ametikohtade kvartalistatistika kohta (EMPs kohaldatav tekst)