Регламент (ЕО) № 453/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година относно тримесечната статистика за свободните работни места в Общността (Текст от значение за ЕИП)