Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1687 z dnia 8 października 2019 r. zmieniające załącznik 1 do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2179 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz płytek ceramicznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej