Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1687 της Επιτροπής της 8ης Οκτωβρίου 2019 για τροποποίηση του παραρτήματος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2179 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές κεραμικών πλακιδίων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας