Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1687 af 8. oktober 2019 om ændring af bilag 1 til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2179 om indførelse af en endelig antidumpingtold på import af keramiske fliser med oprindelse i Folkerepublikken Kina