Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1687 ze dne 8. října 2019, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2017/2179, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz keramických obkládaček pocházejících z Čínské lidové republiky