ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1362/95 του Jaak VANDEMEULEBROUCKE προς το Συμβούλιο. Εφαρμογή των συμφωνιών Schengen