Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2724/92 της Επιτροπής της 18ης Σεπτεμβρίου 1992 περί καθορισμού της διαφοράς των τιμών της λευκής ζάχαρης η οποία λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της εισφοράς στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά και στον αμπελοοινικό τομέα