94/219/EF: Rådets afgørelse af 19. april 1994 om beskikkelse af en suppleant til Regionsudvalget