Cauza C-568/19: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 8 octombrie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Spania) – MO/Subdelegación del Gobierno en Toledo [Trimitere preliminară – Spațiul de libertate, securitate și justiție – Directiva 2008/115/CE – Standarde și proceduri comune în materie de returnare a resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală – Articolul 6 alineatul (1) și articolul 8 alineatul (1) – Ședere ilegală – Reglementare națională care prevede impunerea, în funcție de circumstanțe, fie a unei amenzi, fie a îndepărtării – Consecințe ale Hotărârii din 23 aprilie 2015, Zaizoune (C-38/14, EU:C:2015:260) – Legislație națională mai favorabilă pentru persoana în cauză – Efectul direct al directivelor – Limite]