ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1533/92 του Alexandros ALAVANOS προς την Επιτροπή. Επισιτιστική βοήθεια της Ελλάδας προς την Αλβανία