ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 2433/91 του κ. Georgios ROMEOS προς την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία. Κατάργηση τουρκικής σκακιστικής ομοσπονδίας