Cauza C-707/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Rejonowy dla Łodzi (Polonia) la 23 septembrie 2019 – K.S./A.B.