Sprawa C-707/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy dla Łodzi (Polska) w dniu 23 września 2019 – K.S. przeciwko A.B.