kohtuasi C-707/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Rejonowy dla Łodzi (Poola) 23. septembril 2019 – K.S. versus A.B.