Věc C-707/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Rejonowym dla Łodzi (Polsko) dne 23. září 2019 – K. S. v. A. B.