ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 381/92 του κ. Mihail PAPAYANNAKIS πρoς την Επιτροπή. Καταπάτηση αρχαιολογικών χώρων στην Ελλάδα