Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1215, annettu 21 päivänä elokuuta 2020, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien pursotettujen alumiiniprofiilien tuonnin kirjaamisvelvoitteesta