Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/193 a Comisiei din 7 februarie 2018 de autorizare a unor laboratoare din Brazilia și Federația Rusă să efectueze teste serologice de control al eficacității vaccinurilor antirabice la câini, pisici și dihori domestici [notificată cu numărul C(2018) 593] (Text cu relevanță pentru SEE. )$