Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/193 (2018. gada 7. februāris), ar ko laboratorijām Brazīlijā un Krievijas Federācijā atļauj veikt seroloģiskos testus trakumsērgas vakcīnu efektivitātes pārraudzībai attiecībā uz suņiem, kaķiem un mājas seskiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 593) (Dokuments attiecas uz EEZ. )$