2018 m. vasario 7 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/193, kuriuo Brazilijos ir Rusijos Federacijos laboratorijoms suteikiamas leidimas atlikti šunų, kačių ir šeškų pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 593) (Tekstas svarbus EEE. )$