Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/193, annettu 7 päivänä helmikuuta 2018, luvan antamisesta Brasiliassa ja Venäjän federaatiossa sijaitseville laboratorioille tehdä raivotautirokotteiden tehokkuutta koirissa, kissoissa ja freteissä mittaavia serologisia valvontatestejä (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 593) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )$