Domstolens dom af 19. november 1991 i de forenede sager C-6/90 og C-9/90, Andrea Francovich mod Den Italienske Republik og Danila Bonifaci m.fl. mod Den Italienske Republik (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Pretura di Vicenza og Pretura di Bassano del Grappa) (Undladelse af at gennemføre et direktiv — ansvar for medlemsstaten)