ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 462/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 1995 για τροποποίηση του ποσού βάσεως της εισφοράς κατά την εισαγωγή για τα σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης