ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ C 48/94 [ΝΝ 104/94 (ex Ν 514/92)] Γαλλία