Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Lenz της 12ης Ιουλίου 1994.