Υπόθεση Τ-364/94: Αγωγή του Jürgen Hansen κατά του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που ασκήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 1994